Hoe werken wij

Hoe werken wij

Alle diensten en (andere) werkzaamheden van onze medewerkers worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Advocatenkantoor Van Uitert B.V. Na verstrekking van de opdracht zenden wij u een opdrachtbevestiging, waarin de voorwaarden van de opdracht staan vermeld, waaronder de met u gemaakte prijsafspraken.